heder

Стална новчана помоћ за родитеље тројки, четворки, петорки, шесторки и дуплих близанаца

Ова врста помоћи остварује се једном годишње и износи:

•    за родитеље деце предшколског узраста, једна просечне зараде
•    за родитеље деце основношколског узраста, две просечне зараде
•    за родитеље деце која похађају средњу школу до краја школовања, а најдуже до 20. године живота, а која се финансирају из буџета, три просечне зараде..

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад