heder

Стипендије

Ову врсту помоћи могу да остваре ученици средњих школа и студенти који остварују право на новчану социјалну помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица по прописима социјане заштите или се налазе на смештају у установи/другој породици. Услов за средњошколце је постизање врло доброг или одличног успеха, а за студенте редовно полагање испита и редован упис у наредну годину (да се школовање финансира из буџета Републике Србије).

За више информација, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад