heder

Становање уз подршку

Становање уз подршку остварују ментално недовољно развијена лица, степена лаке и умерене ометености без комбинованих сметњи и лица оболела од аутизма, која су способна за постизање одређеног степена самосталности.
Корисницима становања уз подршку обезбеђује се становање у становима намењеним за овај облик заштите, као и стручна подршка, надзор и други облици помоћи у самосталном живљењу.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјали рад