heder

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу

Право на привремени смештај у прихватилиште за одрасла и стара лица имају:

• Лица која су се услед друштвено негативних навика или због неадекватног понашања нашла у стању неодложне социјалне потребе
• Егзистенцијално угрожена лица са ограниченим способностима за кретање, комуникацију, без личних докумената, дезоријентисани, не знају идентификационе податке о себи
•  Лица која немају решено стамбено питање у Београду, затечена без средстава за основне животне потребе
•  Лица која су у стању егзистенцијалне угрожености услед елементарних непогода
•  Лица којима је из других разлога неопходан привремени смештај

Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и стара лица обезбеђује привремено збрињавање у виду смештаја и исхране, здравствену заштиту и културно-забавне активности, док се не утврди одговарајући облик заштите, а најдуже шест месеци.

Право на привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу за децу и младе имају:

•  Деца и млади који су напуштена од родитеља или старатеља
•  Злостављана и занемаривана деца и млади
•  Деца и млади нађена у скитњи, просјачењу или другим случајевима у којима је хитно потребан привремени смештај.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад