heder

Помоћ у оспособљавању за рад

Подразумева помоћ деци и омладини и одраслим особама са посебним потребама које се, према психофизичким способностима и годинама живота, могу оспособити за рад, а то право не могу да остваре по другом правном основу.  

За више информација, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад