heder

Дневни боравак

Ово право може да оствари дете ометено у физичком или психичком развоју, дете оболело од аутизма, дете са поремећајима у друштвеном понашању, као и одрасла особа која има право на смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, ако је овакав облик заштите најцелисходнији, у зависности од степена и врсте ометености, могућности и потреба ових особа.
Право се обезбеђује упућивањем корисника у одговарајућу установу социјалне заштите или васпитно-образовну установу која врши услуге дневног збрињавања.

Потребна документација

•  Захтев
•  Извод из матичне књиге рођених за дете
•  Пријава пребивалиште за дете
•  Фотокопија личне карте за родитеље
•  Потвда о запослењу и оствареном личном дохотку за родитеље
•  Чек о исплати додатка за помоћ и негу другог лица (уколико дете остварује ово право)
•  Решење о категоризацији и Налаз и мишљење комисије за дете (уколико је категоризација извршена)

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.