heder

Социјална заштита

Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености.

По прикупљању потребне документациjе и подношењу захтева стручни радници Градског центра за социјални рад у Београду обављаjу одговараjући поступак процене и на краjу процедуре доноси се Решење о признавању одређеног права.