heder
postavite pitanje
socijlana davanja
informator
emagazin

Одржана обука за примену Водича за културно компетентну праксу у социјалној заштити

14.06.2017

Пратећи друштвене и економске промене које се дешавају око нас ГЦСР као највећа установа социјалне заштите велику пажњу поклања унапређењу сопствених потенцијала кроз едукације и програме обуке наших стручњака, развој и примену пројектних активности као и сарадњу са партнерским институцијама. С тим у вези у Градском центру за социјални рад у Београду одржана је једнодневна обука за примену Водича за културно компетентне праксу у социјалној заштити у организацији  Покрајинског завода за социјалну заштиту.

Циљ ове обуке је да допринесе унапређењу знања, вештина и вредности у пракси и политици социјалног рада и социјалне заштите која је релевантна за културно разноврсне ппулације као и да допринесе унапређењу културних компетенција запослених у систему социјалне заштите која, а тиме и унапређењу квалитета услуга социјалне заштите.

Континуирана едукација сходно новим стандардима и акредитовање нових програма и услуга је у складу са потребом сталног унапређења стручног рада и јачања професионалних капацитета запослених. У циљу ефикасне примене Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад и успостављању нове методологије рада, стручни радници у Градском центру за социјални рад се усавршавају у складу са позицијом на којој раде. Градски центар за социјални рад располаже годишњим планом обука и усавршавања. Одељење за послове планирања и развоја је формирало базу података о броју стручних радника у Градском центру који су завршили акредитоване програме обуке, као и базу података о броју стручних радника који су заинтересовани за похађање одређених акредитованих програма ради стицања нових знања и вештина и стручног усавршавања. Стручни радници Одељења за послове планирања и развоја су у току 2016. године сачинили и реализовали више обука које су категорисане код Коморе запослених у социјалној заштити (Све интерне обуке су осмишљене и реализоавне у Одељењу за послове планирања и развоја).