heder
postavite pitanje
socijlana davanja
informator
emagazin

ГЦСР на скупу „ Злостављање и занемаривање деце - актуелни погледи и разматрања“

Градски центар за социјални рад у Београду учествовао је на скупу „ Злостављање и занемаривање деце - актуелни погледи и разматрања“. Овај стручни скуп организовало је Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије (ДЕАПС) у оквиру пројекта „Побољшање одговора здравственог и других система на тешкоће деце са сметњама у социјално-емоцијалном развоју и спектром аутистичних поремећаја као и оних који су изложени насиљу“ који се реализује уз подршку УНИЦЕФ-а.

Микаина Стевановоћ, вршилац дужности  директора ГЦСР-а на овом скупу је говорила о заштити деце од злостављања и занемаривања из угла органа старатељства. Она је рекла да је на евиденцији Градског центра у 2016. години било 3.024 деце жртава насиља у породици и да су физичко насиље и занемаривање најдоминантнији облици насиља над децом.
„Према подацима Градског центра у току прошле године било је 320 изречених  мера  заштите од насиља у породици.у протекле две године код суда је покренуто је 251 поступак, од тога 72 за лишење родитељског права“ рекла је Ствановић и подсетила да је 2014. године потписан Споразум о међусекторској сарадњи у примени Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања, а крајем 2015. године потписан Споразум о међусекторској сарадњи у примени Општег протокола о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима на подручју града Београда и да Градски цнетар води и координара састанке Координационог тела задуженог за примену Споразума. 
Задатак Координационог тела је да подстиче и подржава међусекторску сарадњу у области превенције, подржава и олакшава размену информација између сектора, олакша решавање техничких проблема који настану између различитих сектора, промовише Споразум и предлаже иницијативе за унапређење система заштите жена од насиља у породици и у партнерским односима и деце жртве, сведоке насиља. Такође, Градски центар редовно учествује у раду Групе за координацију коју организује Јавно тужилаштво, а чија је обавеза израда индивидуалних планова заштите, с обзиром да је почела примена новог Закона о спречавању насиља у породици.
Стручном скупу су присуствовали и представници Министарства правде, МУП-а, здравствених установа, УНИЦЕФ-а, као и гости из Хрватске који су поделили своја искуства у процесу заштите деце од злоствљања и занемаривања.