heder
postavite pitanje
socijlana davanja
informator
emagazin

Одржан пети састанак Координационог тела

 28.03.2017

 У Градском центру за социјални рад У Београду, одржан је пети састанак Координационог тела задуженог за примену Споразума о међусекторској сарадњи у примени Општег протокола о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима на подручју града Београда. Састанку су поред чланова Координационог тела присуствовали и представници   Тужилаштва и Судова из Обреновца, Младеновца и Лазаревца.

У име Градског центра за социални рад у Београду учеснике је поздравила Микаина Стевановић која је подсетила да је Споразум потписан 25.11.2015.године, да је у фебруару 2016. године формирано Координационо тело, а да су пре два месеца истом приступли представници Тужилаштва и Судова из Обреновца, Младеновца и Лазаревца. Такође, она је истакла да је у току потписивање анекса наведеног Споразума.

„Према прелиминарним подацима годишњег извештаја о раду Градског центра за социјални рад у Београду, у протеклој години било 6.400 пријава на насиље, од тог броја 3.024 пријава се односе на децу, а  од тога се 1.457 односи на малолетну децу женског пола. Од укупног броја пријава на насиље код одраслих, који је било 2.557, 1.846 се односи на особе женског пола. У протеклој години забележено је 455 пријава на насиље за лица старија од 65 година, од тога за особе женског пола односила се 341 пријава. У односу на напред изнети број пријава нема значајнијих одступања у односу на претходне године“ рекла је Стевановић.

Она је навела и да је код деце је највише заступљено физичко злостављање и занемаривање, а код одраслих физичко и психичко насиље. Код малолелетних лица починиоци насиља су најчешће родитељи. Код партнерског насиља било је 2.476 пријава од тога 1.243 пријаве се односи на особе женског пола, а 130 на особе мушког пола.

Такође, Градски центар за социјални рад у Београду је укључен и у заштиту од насиља у породици код миграната, већ су предузимане мере у том циљу, издвајање мајки са децом и смештај у установе, пре свега у Матерински дом, а 175 малолетних миграната без пратње који су на смештају у Крњачи је под старатељством ГЦСР у Београду, а у Обреновцу њих 340.

Задатак Координационог тела је да подстиче и подржава међусекторску сарадњу у области превенције, подржава и олакшава размену информација између сектора, олакша решавање техничких проблема који настану између различитих сектора, промовише Споразум и предлаже иницијативе за унапређење система заштите жена од насиља у породици и у партнерским односима и деце жртве, сведоке насиља.