heder
postavite pitanje
socijlana davanja
informator
emagazin

Посета Групе експерата за борбу против трговине људима – ГРЕТА Градском центру

08.3.2017. 

Представници Градског центра за социјални рад у Београду одржали су састанак са Групом експерата за борбу против трговине људима – ГРЕТА. Тема састанка била је поступање запослених у ГЦСР у заштити жртава трговине људима као и према малолетним мигрантима без пратње и рањивим категоријама миграната.

Микаина Стевановић из Градског центра за социјални рад у Београду је објаснила да је уз подршку УНИЦЕФА, ГЦСР обезбедио 13 стручних радника за подршку и заштиту миграната. У тај број улазе теренски радници и стручни радници Градског центра за социјални рад у Београду Одељења Вождовац, Палилула, Савски венац, Обреновац. Они искључиво раде у процесу заштите миграната и укључени су у поступке неодложних интервенција, тако да је обезбеђена 24h заштита миграната.

„У току 2016. године у Градском центру за социјални рад у Београду евидентирано је 324 малолетна мигранта према којима су предузете мере старатељске заштите и смештаја. У 2016. у Центру за азил Крњача евидентирано je 174 малолетних мигранта којима је пружена привремена старатељска заштита, на Вождовцу у Јединици за странце, евидентирано је 85 малолетника, на Савском венцу 65 миграната, углавном мајки са децом које су збринуте у Материнском дому и Сигурној кући НВО Атина. Тренутно је у Центру за азил Крњача збринуто 65 малолетних мигранта који су под непосредном старатељском заштитом“ објаснила је Стевановић.

Само у последњих шест месеци 2016. године, на основу уочених потреба, подршку од стране тима теренских и одељенских радника Градског центра за социјални рад у Београду  користило је укупно 678 деце, младих и родитеља мале деце.

Састанку су присуствовали и Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства унутрашњих послова, Центра за заштиту жртава трговине људима