heder
postavite pitanje
socijlana davanja
informator
emagazin

Светски дан социјалне правде

20.02.2017.

Градски центар за социјални рад у Београду као кључни фактор социјалне заштите у Београду свакодневно се труди и активно ради на остваривању социјалне правде, унапређењу борбе против сиромаштва, једнакости полова, праву на рад и једнаких шанси за све.

Економска криза, даље сиромашење грађана, раст незапослености, али и неактивност у тражењу посла код једног дела суграђана, довели су тога до тога да се број оних који у главом граду траже помоћ од државе, односно локалне самоуправе стално расте.

„Особе којима је неопходна материјална подршка су и даље суграђани који који нам се највише и најчешће обраћају за помоћ, то су најчешће одрасла лица на којима је терет издржавања породице. На евиденцији ГЦСР-а се налази око 8.000 породица са близу 20.000 чланова које користе новчану социјалну помоћ, међу њима су најбројније, а самим тим и најугроженије вишечлане породице, као и најстрији суграђани, деца, жртве насиља,  и особе са инвалидитетом. На евиденцији ГЦСР-а се налази 12.424 лица које остварују право на бесплатан оброк у народним кухињама“ изјавио је Владимир Илић, директор Градског центра за социјални рад у Београду поводом обележавања Светског дана социјалне правде.

Деца чине готово једну трећину од укупног броја лица која се налазе на нашој евиденцији, укупно 29.031 деце, а најбројнију групу деце чине сиромашна деца. Посебна пажња поклања се заштити тзв. „деце улице“, у 2016. години  регистровано је 75 деце које живе и раде н аулицама Београда. Србија се налази међу пет земаља са најстаријим становништвом у Европи, тако да је помоћ и подршка одраслим и старијим особама, пре свега особама са озбиљним здравственим и психичким тешкоћама, сиромашним појединцима и породицама, жртвама насиља у породици, изазов за стручњаке.

Градски центар се труди да сталним едукацијама стручних радника и кроз реализације различитих пројекта, сарадњу са институцијама система, и НВО сектором, друштвено одговорним компанијама, фондацијама и организацијама  унапреди живот и пронађе решење за бољи живо наших корисника.

Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 20. фебруар за међународни дан социјалне правде на заседању 2007. године. Обележавање овог датума започело је 2009. године и на тај дан промовишу се напори на уклањању проблема сиромаштва, искључености и незапослености.