heder
postavite pitanje
socijlana davanja
informator
emagazin

Корисници НСП-а у акцији чишћења снега

12.01.2016.

Градски центар за социјални рад у Београду ангажовао је радно способне кориснике новчане социјалне помоћи у акцији чишћења снега са београдских улица,  у оквиру мера радне активације којом је предвиђено да се они који примају овај вид помоћи укључе и допринесу како побољшању личног статуса тако и друштву.

Владимир Илић, директор ГЦСР-а је рекао да су потписани протоколи о сарадњи са неколико јавних предузећа, између осталих ЈП Градска чистоћа са којим је данас спроведена ова акција, о радном ангажовању  људи који желе да раде и способни су за рад.

- Ово је прилика и добар начин да покажу колико им је стало да радом промене свој положај, а уједно и да допринесу чишћењу снега са градских улица, јер је Београд град свих нас и свима ће нам бити лакше” истакао је Илић и подсетио да су и прошле године радно способни корисници НСП –а у чествовали у акцији чишћења снега..

Он је додао да се на евиденцији Градског центра за социјални рад у Београду налази  више од осам хиљада породицa са око 20.000 чланова који остварују право на новчану социјалну помоћ, а од тог броја близу 11.000 је радно способних грађана, С тим да од тога броја половину чине, труднице, жене са малом децом, деца од 15 година.... Процена је да другу половину, тј. око 5.500, чине радно способи корисници, с тим да око 60 одсто њих нема квалификације за посао, а највећи број корисника који је показао интересовање за радно ангажовање су корисници који имају завршену средњу школу и имају радно искуство.

 Директор је нагласио да је Младеновац прва београдска општина у којој су се стекли сви услови за спровођење мера социјалне укључености. У градској општини Младеновац 17 материјално угрожених грађана било је ангажовано на пословима уличне хигијене у комуналном предузећу ЈКП "Младеновац". Пажљивом селекцијом дошло се до групе радно способних корисника који су исказали вољу да се радно ангажују. Од око 2000 корисника новчане социјалне помоћи са евиденције ГЦСР Одељења Младеновац одабрани су вредни људи, који су показали вољу да раде. Њиховом активацијом обезбеђена је додатна снага и подршка у унапређењу и подизању квалитета комуналних услуга у интересу свих грађана Младеновца, а заједничка добит јесте чистији и лепши град.

Градски центар за социјални рад у Београду има потписане Протоколе о сарадњи са београдским предузећима, ЈКП Градска чистоћа и ЈКП Градске пијаце, ЈКП Паркинг сервис и ЈКП Погребне услуге, са којима је, у току реализација мере социјалне укључености радно способних корисника новчане социјалне помоћи. Корисници новчане социјалне помоћи ангажују се на одређеним пословима на основу индивидуалних планова о радној активацији , који је сачинио ГЦСР и који свакодневно ради на решавању и испуњавању свих услова како би корисници почели са активностима, а то подразумева низ активности које захтевају време да би се реализовале (напр. додатни лекарски прегледи, обезбеђивање додатне документације за коринсике, јер свако предзеће има своје услове под којима може да ангажује радну снагу).           

Применом одређених мера, односно видова активације као што су образовање (укључивањем корисника у одређени образовни ниво-формално образовање), стицање знања и вештина путем организованих обука, курсева и слично-неформално образовање), запошљавање, лечење и друштево користан рад, ради се на превазилажењу неповољне социјалне ситуације, односно на обезбеђивању социјалне укључености грађана.