GC BEOGRAD

Fizičko obezbeđenje objekata

Prethodno obaveštenje— Bez prethodnog obaveštenja —
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa:Sl. glasnik RS, br. 68/15 
Vrsta postupkapostupak javne nabavke male vrednosti 
Vrsta predmetadobra 
Predmetdruga dobra 
Kontakt Slavica Novaković
slavica.novakovic@gcsrbg.org
Tip javne nabavke
Skip to content