GC BEOGRAD

Додатак за помоћ и негу другог лица

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има особа којој је због природе и тежине стања, телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна нега и помоћ за обављање активности ради задовољавања основних животних потреба. 
Ово право остварује се у систему социјалне заштите уколико то није могуће по другом правном основу.

Потребна документација

•    захтев
•    налаз лекара специјалисте
•    копија личне карте и лична карта на увид
•    уверење да подносилац захтева није осигураник РФ ПИО

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content