GC BEOGRAD

Услуге из буџета РС

 Обавештење
  • Новчана социјална помоћ Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о...
  • Додатак за помоћ и негу другог лица Право на додатак за помоћ и негу другог лица има особа којој је због природе и тежине стања, телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна...
  • Увећани додатак за помоћ и негу другог лица Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има лице за које је, на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању, утврђено да има телесно оштећење од 100%...
  • Смештај у установу социјалне заштите Услуга смештаја обезбеђује се смештајем корисника у: сродничку, хранитељску и другу породицу за одрасле и старије, дом за смештај корисника, укључујући мале домске заједнице, прихватилиште и друге врсте смештаја у...
  • Смештај у другу породицу Право на смештај у другу породицу могу да остваре особе које имају право на смештај у установу социјалне заштите. Који ће се од та два облика заштите применити одређује надлежни...

Новчана социјална помоћ

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о

Прикажи цео текст

Додатак за помоћ и негу другог лица

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има особа којој је због природе и тежине стања, телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна

Прикажи цео текст

Увећани додатак за помоћ и негу другог лица

Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има лице за које је, на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању, утврђено да има телесно оштећење од 100%

Прикажи цео текст

Смештај у установу социјалне заштите

Услуга смештаја обезбеђује се смештајем корисника у: сродничку, хранитељску и другу породицу за одрасле и старије, дом за смештај корисника, укључујући мале домске заједнице, прихватилиште и друге врсте смештаја у

Прикажи цео текст

Смештај у другу породицу

Право на смештај у другу породицу могу да остваре особе које имају право на смештај у установу социјалне заштите. Који

Прикажи цео текст

Помоћ у оспособљавању за рад

Право на помоћ за оспособљавање за рад обухвата подршку у образовању и оспособљавању за рад и признаје се деци и

Прикажи цео текст

Посебна новчана накнада

Право на посебну новчану накнаду има један од родитеља који није у радном односу, а који најмање 15 година непосредно

Прикажи цео текст

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content