GC BEOGRAD

Бесплатан оброк

Право на бесплатни оброк могу да користе појединац и породица и то:

  • Корисници права на новчану социјалну помоћ;
  • Лица чији приход по члану домаћинства не прелази 50% минималне зараде за месец који претходи месецу у коме је поднет захтев под условом да су: стара и изнемогла лица чији сродници нису у могућности да им ову помоћ пруже, или имају у породици лице које је остварило право на додатак за помоћ и негу другог лица.
  • Лица без прихода и имовине, која живе на улицама града Београда, за време ванредног стања или ванредне ситуације која је проглашена од стране надлежног органа. Ако лице нема лична документа, те није могуће потпуно утврдити све чињенице за одлучивање, надлежни орган доноси привремено решење о праву на бесплатни оброк до окончања поступка.

Право на бесплатни оброк се обезбеђује једанпут дневно и обухвата издавање топлог оброка радним даном и сувог оброка суботом, недељом и нерадним данима за време државних и верских празника.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content