heder

Набавка рачунарске опреме (штампачи и скенери)

Претходно обавештење -- Не постоје претходна обавештења --
Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 
Назив (cкраћени опис предмета 
набавке из наслова јавног позива)

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета добра 
Предмет рачунарска опрема (хардверска и софтверска) 
Контакт Славица Новаковић
slavica.novakovic@gcsrbg.org

 Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава