heder

Физичко обезбеђење 18 објеката Градског центра за социјални рад у Београду

 Врста поступка Поступак јавне набавке у отвореном поступку
 Врста предмета услуге
 Предмет услуге одржавања и поправке
 Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org