heder

Oдржавање и поправка телефонске мреже и телефонских апарата, обликовано по партијама

 Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности 
 Врста предмета услуге
 Предмет услуге одржавања и поправке
 Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org