heder

Саветовалиште за брак и породицу

Саветовалиште  за брак и породицу основано је 1985. године од стране Секретаријата за дечију и социјалну заштиту као градска психотерапијска служба, а од 1991. године је део Градског центра за социјални рад у Београду.
Од оснивања до данас, Саветовалиште развија концепт рада психотерапијске градске службе која је првенствено оријентисана на породичну терапију, али се бави и другим активностима као што су превенција, медијација, едукације, информисање, сарадња са другим службама...
У Саветовалишту раде обучени и веома квалификовани писхотерапеути различитих оријентација. Највећи број запослених су породични системски психотерапеути, али су заступљене и друге психотерапијске оријентације: гешталт терапија, ТА, РЕБТ.
Основна делатност у Саветовалишту је психотерапијски рад са клијентима. Углавном се ради породична системска терапија са породицама, паровима и индивидуама.
С обзиром на веома разноврсне проблеме због којих нам се клијенти обраћају, психотерапијски рад се спроводи у различитим формама рада. Најчешће се ради са паровима, породицама и индивидуама, спроводи и групни рад. Развијају се и друге интервенције за решавање како партнерских тако и породичних конфликата.

Помоћ породицама и/или партнерима и индивидуама се састоји у:

• Разумевању психолошких и развојних фаза и процеса кроз које пролазе како деца тако и млади у свом одрастању
• Бољем узајамном разумевању између чланова породице
• Рад на подизању родитељске компетиције: успостављању психолошких граница и истрајности у њиховом поштовању, помоћ у васпитању
• Савладавање начина за превазилажењебеса и агресије, како код родитеља тако и код детета
• Пружање помоћи паровима у превазилажењу партнерских проблема: конфликтне партнерске комуникације,    тешкоће да успоставе блискост и међусобно поштовање
• Пружање психолошке помоћи породицама при доношењу одлуке о разводу
• Пужање психолошке помоћи породицама након развода како би се успоставила или ојачала сарадња међу  родитељима у вези деце
• Пружању психолошке помоћи приликом разних видова породичног  и партнерског насиља и злостављања
• Пружања помоћи код проблема доношења одлуке у вези себе или других, напр. при доношењу одлуке о раскиду везе
• Пружање подршке како да стекнете више самопоуздања - како да се изборите за себе
• Пружање психолошке помоћи за све што Ви сматрате својим проблемом, а околина Вас не разуме

Најчешће се Саветовалишту  обраћају клијенти са следећим проблемима:

• Проблеми у партнерском односу (различите врсте брачних криза и проблеми у партнерској комуникацији/престанак партнерске комуникације)
•  Предразводна проблематика (клијенти који се обраћају у фази када се још није започео поступак развода и када се најчешће преиспитује одлука о разводу, или је потребна подршка у прихватању одлуке, припреми за раздвајање и сл)
• Проблеми у родитељској релацији (углавном присутна немогућност родитељског усаглашавања у васпитању)
• Проблеми у понашању деце и младих (агресивно понашање, проблеми у школи...)
• Насиље у породици
• Проблеми сепарације (одвајање одрасле деце од родитеља)

За више информација, обратите се:

Саветовалишту за брак и породицу
Адреса: Руска 4
Број телефона: 011 2650-936
Fаx: 011 2650-258
savetovalistebip@gmail.com
savetovaliste@gcsrbg.org