heder

Права и услуге

Градски центар за социјални рад у Београду својим услугама, корисницима омогућава и помаже да остваре права из социjалне и породично - правне заштите.

Услуге и права које грађани остварују кроз делатност ГЦСР, а које се финансирају из буџета Републике Србије су:

Из буџета града Београда финансирају се следеће услуге и права:

Услуге које ГЦСР  директно пружа грађанима су: