GC BEOGRAD

Fizičko obezbeđenje objekata Gradskog centra za socijalnii rad u Beogradu, sa monitoringom

Prethodno obaveštenjeFizičko obezbeđenje objekata Gradskog centra za socijalnii rad u Beogradu, sa monitoringom
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa:Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta 
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka
Vrsta predmeta
Predmetdruga dobra 
Kontakt
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 
Opšti rečnik nabavki 
Skip to content