GC BEOGRAD

У ГЦСР одржано предавање на тему сузбијања сектног и манипулативног деловања

У ГЦСР одржано предавање на тему сузбијања сектног и манипулативног деловања

У Градском центру за социјални рад у Београду одржано је предавање у форми трибине на тему сузбијања сектног и манипулативног деловања које су реализовали полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Андреј Протић и Зоран Михаиловић, као и сектолог Зоран Луковић. Предавање је организовало Одељење за послове планирања и развоја Градског центра, а присуствовала је Силвиа Алавања в.д. директора као и стручни радници из општинских одељења Градског центра.

Имајући у виду да су секте и њихово манипулативно и деструктивно деловање један од највећих безбедносних изазова са којим се сусреће савремено друштво, неопходно је да се ова проблематика сагледа мултисекторски. Циљ овог предавања био је успостављање сарадње и упознавње запослених са деструктивним деловањем секти у сврху препознавања индикатора оваквог деловања у раду са породицама и поједницима који се обраћају за помоћ и подршку или се већ налазе на евиденции центра за социјални рад.

– Секте могу имати различите дефиниције, али је суштина иста и своди се на манипулативно и сектно деловање различитим методама и техникама од стране организованих група, а данас све чешће појединаца усмерено против традиције и породице, у циљу противправног прибављања материјалне и финансијске користи, увећања моћи, угледа, са деструктивним ефектима на жртве који се огледају у угрожавању и уништавању њиховог здравља, имовине, породичних и друшвених односа, а последице могу бити и трговина људима, бављење проституцијом,  убиства, самоубиства, и друго – објаснио је Зоран Луковић и додао да се секте данас много разлику од онога што смо знали о њима пре 30 година и да је данас нјазаступљенија New Age врста секте, односно нови сведски поредак која обједињује све секте са циљем да се синкретизују у једну и упозорио да је интернет главно средство за пропагирање сектног и манипулативног садржаја.

– Један од индикатора препознавања сектног деловања и утицаја код неког су високо постављени захтеви система вредности тог лица који одудрају од уобичајених, а могу да проузрукују проблеме у здрављу, новцу, односима… У том случају циљ је сазнати и утврдити шта је спољни фактор који довео до таквог понашања – истакао је Андреј Протић

Говорећи о начинима сарадње Градског центра и МУП-а Србије у оквиру ове проблематике, полицијски службеници Андреј Протић и Зоран Михаиловић представили су конкретне примере из праксе где су, заједничким деловањем центра за социјални рад и полиције, успешено решени проблеми узроковани сектним и манипулативним деловањем.

 

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content