GC BEOGRAD

У ГЦСР одржана фокус група

У ГЦСР одржана фокус група

Министарство за бригу о породици и демографију организовало је фокус групу са запосленима у Градском центру за социјални рад у Београду која је одржана у склопу израде анализе ефеката примењеног модела у центрима за социјални рад и на основу тога уношење неопходних измена у нормативно правном оквиру који уређује организацију стручног рада у центрима за социјални рад.  Циљ организовања фокус групе је размена и сагледавање постојећег стања, мапирање потреба, као и могућности за унапређење процеса рада кроз давање конструктивних предлога.
Фокус групи присуствовали су запослени из свих одељења Градског центра за социјални рад у Београду.
Израда ове анализе је обавеза Министарства за бригу о породици и демографију у складу са Акционом планом за поглавље 23, у оквиру процеса придруживања Европској Унији.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content