GC BEOGRAD

Usluga osiguranja po partijama -Partija 3-kasko osiguranje

Prethodno obaveštenje— Bez prethodnog obaveštenja —
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa:Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta 
nabavke iz naslova javnog poziva)
Usluga osiguranja po partijama -Partija 3-kasko osiguranje
Vrsta postupkaJavna nabavka male vrednosti
Vrsta predmetausluge
Predmetdruga dobra 
KontaktSlavica Novaković slavica.novakovic@gcsrbg.org
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 
Opšti rečnik nabavki 66514110 -usluga osiguranja motornih vozila
Skip to content