GC BEOGRAD

Унапређење доступности услуга особама са инвалидитетом

Унапређење доступности услуга особама са инвалидитетом

У циљу унапређења доступности права и услуга социјалне заштите особама са инвалидитетом, у одељењима Градског центра за социјални рад у Београду, слабовидим и особама са оштећеним слухом доступне су брошуре са информацијама на Брајевом писму и индукциони системи за наглуве особе.
У оквиру пројекта Секретаријата за социјалну заштиту „Београд за све“ , који реализује удружење грађана „Алтхеа“, у 12 одељења Градског центра постављене су тактилне ознаке и израђене брошуре са информацијама о правима и услугама Градског центра на Брајевом писму за слепе и слабовиде особе као и индукциони системи за амплификацију говора за слушно оштећене особе. Општи циљ пројекта јесте омогућавање комуникације слепих и слабовидих особа и особа са оштећеним слухом са запосленима у центрима за социјални рад у циљу осамостаљења и смањења дискриминације.

Особама са инвалидитетом доступан је и веб портал Градског центра на адреси, www.gcsrbg.org , и подразумева доступност садржаја у аудио формату и алатке за прилагођавање изгледа сајта индивидуалним потребама.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content