GC BEOGRAD

Telekomunikacione usluge -usluge mobilne telefonije

Prethodno obaveštenje— Bez prethodnog obaveštenja —
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa:Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta 
nabavke iz naslova javnog poziva)
Telekomunikacione usluge -usluge mobilne telefonije
Vrsta postupkajavna nabavka male vrednosti
Vrsta predmetausluge
Predmetdruga dobra 
KontaktSlavica Novakovićslavica.novakovic@gcsrbg.org
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 
Opšti rečnik nabavki 6412000-usluge mobilne telefonije
Skip to content