GC BEOGRAD

PRAVO NA STALNU NOVAČANU POMOĆ ZA TROJKE I ČETVORKE

Obaveštavamo roditelje trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca, da od  26. oktobra 2020. godine mogu podneti zahtev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na Stalnu novačanu pomoć koja je predviđena Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Beograda (član 68.).

Zahtev i potrebna dokumentacija podnosi se u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu ulica Ruska br. 4, a zbog aktuelne epidemiološke situacije zahtev i potrebnu dokumetaciju moguće je podneti i putem elektronske pošte na e-mail: sanja.patric@gcsrbg.org

Za sve dodatne informacije roditelji se mogu obratiti na broj telefona: 011 2650 329

Skip to content