GC BEOGRAD

Počela realizacija Programa podrške adolescentima

Počela realizacija Programa podrške adolescentima

Savetovalište za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad počelo je sa realizacijom programa koji je namenjen mladima- Program podrške adolescentima. Program podrazumeva grupni psihoedukativni i psihoterapijski rad, a predviđene teme koje će se obrađivati tokom relaizacije programa su usmerene na pomoć mladima u prevazilaženju svakodnevnih životnih problema, razumevanju vremena u kome žive i pomoći u ostvarivanju ciljeva kojima teže.
Grad Beograd i Sekretarijat za socijalnu zaštitu  prepoznali su značaj preventivnih programa namenjenih građanima koji su u Savetovalištu za brak i porodicu potpuno besplatni.
– Novi program koji smo pokrenuli namenjen je adolescentima uzrasta od 15 do 19 godina koji dolaze sa porodicama koje su upoznate sa tim da će im deca biti uključena u program. Osim toga, nastavljamo sa već veoma uspešnim programom pokrenutim prošle godine, koji za cilj ima borbu protiv nasilja u porodici i govori o osnaživanju žena. Naime, bilo nam je važno da žene prepoznaju sve oblike nasilja, jer ono nije samo fizičko već i psihičko –  istakla je sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević u izjavi za televiziju K1.
Naglasila je da su prijave za program još u toku, kao i da je prijava moguća telefonskim putem ili dolaskom u jedan od 17 centara za socijalni rad.
– Postoji 12 tema koje će se obrađivati u radu sa korisnicima, a Centar za socijalni rad je pripremio i prigodne brošure u kojima je prikazan ceo program i način njegovog sprovođenja. Iako se radi o grupnom radu, važno je istaći da su primenjene sve epidemiološke mere i da nema razloga za bilo kakvu brigu. Očuvanje mentalnog zdravlja je izuzetno važno a rad sa mladima posebno tretira vršnjačko nasilje, kao i prevazilaženje svih situacija u kojima mladi mogu da se nađu tokom sazrevanja – istakla je sekretarka za socijalnu zaštitu.
Licencirani psihoterapeut i rukovodilac Savetovališta za brak i porodicu GCSR, Slađana Ivanović ukazala je da se radi o vršnjačkom grupnom tretmanu u kojem korisnici uz psihoterapijski rad imaju mogućnost da sa vršnjacima razmene iskustva i dobiju podršku.
Teme koje će se obrađivati su: nasilje (vršnjačko nasilje, internet nasilje i nasilje u porodici), obrazovanje (škola, motivacija, uspeh, dalje usmerenje, zapošljavanje), druženje (vršnjački odnosi i komunikacija sa drugima), ljubav i seksualnost, porodica (porodični odnosi i uloge u porodici), lični identitet i samopouzdanje, organizacija slobodnog vremena (dnevne rutine), preuzimanje lične odgovornosti i osamostaljivanje, bolesti zavisnosti i zdravlje, rešavanje konflikata, inkluzija i nediskriminacija, delikvencija i kriminal.
Psiho edukativne seanse omogućavaju zadovoljenje različitih potreba mladih, a osmišljene su sa ciljem: socijalnog učenja i veština u svakodnevnoj situaciji, socijalizaciji i integraciji mlade osobe u sredinu i poboljšanju interpersonalnih odnosa.
Program će se održavati svakog utorka od 13.30 časova u Gradskom centru za socijalni rad u prostorijama Savetovališta, Ruska broj 4.

Skip to content