GC BEOGRAD

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ЗА 11/2022

Стручна спрема   Број систематизованих извршилаца на свим радним местима   Број запослених на неодређено време   Број запослених на одређено време у својству приправника   Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)   Број лица ангажованих ван радног односа  
Висока 474 421 0 53 0
Виша 13 12 0 1 0
Средња 84 74 0 10 0
Нижа 20 19 0 1 0
Укупно 591 526 0 65 0
Стручна спрема   Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години   Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години   Број лица за која није реализована добијена сагласност Комисије у претходној календарској години   Број запослених на неодређено време
 и одређено време у својству приправника
 у текућој календарској години у оквиру 70%
 
Број запослених на неодређено време
 и одређено време у својству приправника
 у текућој календарској години изнад 70%
 
Висока 18 16 0 0 0
Виша 0 0 0 0 0
Средња 2 4 0 0 0
Нижа 0 0 0 0 0
Укупно 20 20 0 0 0
Skip to content