GC BEOGRAD

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ЗА 02/2023

Стручна спрема   Број систематизованих извршилаца на свим радним местима   Број запослених на неодређено време   Број запослених на одређено време у својству приправника   Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)   Број лица ангажованих ван радног односа  
Висока 484 414 0 70 0
Виша 11 10 0 1 0
Средња 85 71 0 14 0
Нижа 21 18 0 3 0
Укупно 601 513 0 88 0
Стручна спрема   Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години   Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години   Број лица за која није реализована добијена сагласност Комисије у претходној календарској години   Број запослених на неодређено време
 и одређено време у својству приправника
 у текућој календарској години у оквиру 70%
 
Број запослених на неодређено време
 и одређено време у својству приправника
 у текућој календарској години изнад 70%
 
Висока 29 37 0 0 0
Виша 5 1 0 0 0
Средња 6 13 0 0 0
Нижа 3 5 0 0 0
Укупно 43 56 0 0 0
Skip to content