GC BEOGRAD

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ЗА 03/2024

Стручна спрема

 

Број систематизованих извршилаца на свим радним местима

 

Број запослених на неодређено време

 

Број запослених на одређено време у својству приправника

 

Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)

 

Број лица ангажованих ван радног односа

 

Висока

498

435

3

60

0

Виша

11

10

0

1

0

Средња

91

75

0

16

0

Нижа

24

19

0

5

0

Укупно

624

539

3

82

0

Стручна спрема

 

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години

 

Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години

 

Број лица за која није реализована добијена сагласност Комисије у претходној календарској години

 

Број запослених на неодређено време
 и одређено време у својству приправника
 у текућој календарској години у оквиру 70%

 

Број запослених на неодређено време
 и одређено време у својству приправника
 у текућој календарској години изнад 70%

 

Висока

28

34

0

0

0

Виша

0

1

0

0

0

Средња

11

5

0

0

0

Нижа

1

4

0

0

0

Укупно

40

44

0

0

0

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content