GC BEOGRAD

Obezbeđenje objekata ustanova socijalne zaštite

Prethodno obaveštenje— Bez prethodnog obaveštenja —
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa:Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta 
nabavke iz naslova javnog poziva)
Obezbeđenje objekata ustanova socijalne zaštite Jn.br.46/19
Vrsta postupkaOtvoreni postupak
Vrsta predmetaUsluge
Predmetdruga dobra 
KontaktSlavica Novaković, e/mail slavica.novakovic@gcsrbg.org
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 
Opšti rečnik nabavki 79713000 čuvarske službe
Skip to content