GC BEOGRAD

Zajedno do rešenja – Kol centar Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu

Od početka realizacije projekta „Zajedno do rešenja – Kol centar Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu“ u okviru programa „Zajednici zajedno 2018.“ koji je podržala kompanija NIS u saradnji sa Gradom Beogradom i gradskim Sekretarijatom za socijalnu zaštitu, zabeleženo je ukupno 4.318 poziva na broj kol centra i 20.474 posete na unapređenom veb portalu koji je prilagođen osobama sa invaliditetom. Najveći broj građana koji su zvali na broj kol centra, nešto više od polovine, birali su neku opciju iz menija i to najčešće opciju Prava i usluge, dok je nešto manje od polovine biralo opciju razgovor sa operaterom.
Prema statističkim podacima dobijenim u toku realizacije ovog projekta u opciji Prava i usluge građane su najviše interesovale informacije o pravu na novčanu socijalnu pomoć, na jednokratnu pomoć kao i usluga pomoć u kući, pa su najčešće i birali te opcije. U razgovoru sa operaterom građane su najčešće tražili informacije vezane za konkretan slučaj i rad na konkretnom predmetu.
Što se tiče poseta na redizajniranom veb portalu, posetioci sajta najčešće su otvarali stranicu pod nazivom Korisnici, zatim Prava i usluge i stranicu Kontakt.

18.06.219

Skip to content