GC BEOGRAD

ГЦСР на конференцији „Права посебно осетљивих група деце у правосудном систему Републике Србије“

Директорка Градског центра за социјални рад у Београду Зорица Павловић присуствовала је конференцији „Права посебно осетљивих група деце у правосудном систему Републике Србије“која је иницијална активност двогодишњег пројектаПрава детета у Србији – Унапређивање положаја деце у правосудном систему Републике Србије„. Отварању конференције присуствовао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и Заштитник грађана Зоран Пашалић. Конференцији су присуствовали и професионалци из Градског центра који су ангажовани у непосредном раду са децом и младима.

Циљ пројекта je побољшање исхода за децу у контакту са законом, кроз системско отавривање права детета и подршку засновану на доказима у поступцима које спроводе носиоци јавних овлашћења.

Током трајања пројекта биће реализовано низ активности на укључивању важних актера у области права детета у правосудном систему Републике Србије и међусекторском повезивању.  

 Радиће се на анализи постојећег стања и дефинисању препорука за унапређивање система малолетничког правосуђа, обучавању професионалаца, као и информисању и укључивању деце и њихових родитеља/старатеља у теме које су за њих значајне.

 Пројекат је почео 2. фебруара 2020. године и трајаће до 1. фебруара 2022. године, а реализује га International Rescue Committee у партнерству са Центром за права детета и АСТРОМ, уз подршку Европске комисије кроз програм Права, једнакост и држављанство.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content