GC BEOGRAD

Градски центар и Народни музеј Србије потписали Протокол о сарадњи

Градски центар и Народни музеј Србије потписали Протокол о сарадњи

Cилвиа Алавања в.д. директора Градског центра за социјални рад у Београду и Бојана Борић Брешковић, директорка Народног музеја Србије, потписале су Протокол о сарадњи између Градског центра за социјални рад у Београду и Народног музеја Србије у циљу унапређења система социјалне заштите као и унапређења положаја деце и лица лишених пословне способности.
Предмет протокола је успостављање механизама сарадње на остваривању заједничких циљева, односно препознавању, евидентирању и заштита покретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту која се налазе у власништву лица под старатељском заштитом.
Општи циљ сарадње ове две институције је унапређење заштите имовинско правног положаја штићеника Градског центра у делу идентификовања, документовања, евидентирања, вредновања и чувања покретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту. Протоколом је предвиђено доношење процедуре и поступака у ситуацијама када стручни радници Градског центра имају сумњу да се у поседу штићеника налази покретно културно добро или добро које ужива претходну заштиту у складу са важећим законима.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content