GC BEOGRAD

Акредитована обука за правнике

Градски центар за социјални рад у Београду обезбедио је за стручне раднике –правнике акредитовану обуку „Обука правника у центру за социјални рад” коју су одржали Владан Јовановић и Драган Вулевић који су и аутори обуке.

Циљеви обуке правника у центрима за социјални рад усмерени су на унапређење стручног рада и квалитета услуга у центрима за социјални рад кроз: оспособљавање правника у центрима за социјални рад за ефикасно и ефективно спровођење управног поступка, учествовање у стручним поступцима у оквиру методе вођења случаја, учествовање у пружању услуга стручног рада у интегративном моделу социјалне заштите и повећање компетенција правника које се односе првенствено на вештине комуникације и тимског рада.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content